Aktualności i Wydarzenia

Uprzejmie informujemy, iż przewodniczący, prof. Tadeusz Wallas, zaplnował III posiedzenie Komitetu Nauk Politycznych PAN. Odbędzie się ono 10 grudnia 2020 roku (czwartek) o godz. 16.00 w formie wideokonferencji w aplikacji Teams.

Porządek obrad:

 1. Zagajenie i komunikaty.
 2. Wykład oraz dyskusja na temat „Dynamika kultur przemocy politycznej w Europie”. Wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Joanna Rak z UAM. Pani Prof. jest autorką książki zgłoszonej do nagrody naukowej Wydziału I PAN pt. Theorizing Cultures of Political Violence in Times of Austerity: Studying Social Movements in Comparative Perspective, Routledge, Londyn i Nowy Jork 2019.
 3. Uchwała w sprawie sytuacji w szkolnictwie wyższym i nauce.
 4. Uchwała w sprawie zbliżającej się ewaluacji dyscyplin naukowych.
 5. Powołanie Komisji KNP PAN i ich przewodniczących:
  a) Komisji teorii i metodologii badań;
  b) Komisji dydaktyki;
  c) Komisji stosunków międzynarodowych;
  d )Komisji komunikowania w polityce;e)Komisji myśli politycznej;
  f) Komisji systemów politycznych;
  g) Komisji studiów europejskich;
  h) Komisji administracji publicznej.
 6. Wolne głosy i wnioski

15 października odbyło się drugie (również zdalne) posiedzenie Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Posiedzenie 15.10.2020

Przewodniczący zaplanował 5 punktów w porządku obrad.

W komunikatach Przewodniczący poinformował o stanowisku Komitetu wobec planowanej reformy Polskiej Akademii Nauk oraz przyznaniu przez Prezydenta RP tytułu profesora trzem członkom KNP PAN: prof. Robertowi Alberskiemu, prof. Andrzejowi Podrazie i prof. Andrzejowi Stelmachowi.

Również w przypadku tego posiedzenia, przewidziany został wykład problemowy. Tym razem wystąpił prof. Andrzej Mania z wykładem nt. "Dwie wielkie debaty w USA: źródła zimnej wojny oraz mechanizmy jej zakończenia".

W ramach kolejnego, trzeciego punktu, omówiony został projekt regulaminu KNP PAN. Ustalono, że ostateczna propozycja przesłana zostanie wszystkim członkom Komitetu, a następnie poddany zostanie on pod głosowanie w formie zdalnej.

W kolejnym punkcie przedstawiono plan powołania (na kolejnym posiedzeniu) komisji oraz wybrania ich przewodniczących.

W wolnych głosach przeanalizowano problemy związane z organizacją konferencji i kongresów politologicznych. Przesunięciu uległ już, między innymi, termin odbycia się 26. Światowego Kongresu Nauk Politycznych IPSA, międzynarodowej konferencji naukowej "Europa XXI wieku" w Słubicach, a proponowana jest również zmiana terminu odbycia się Ogólnopolskiego Kongresu Politologii we Wrocławiu.

Kolejne posiedzenie zaplanowane zostało na grudzień.

Uprzejmie informujemy, iż przewodniczący, prof. Tadeusz Wallas, zaplnował II posiedzenie Komitetu Nauk Politycznych PAN. Odbędzie się ono 15 października 2020 roku (czwartek) o godz. 16.00 w formie wideokonferencji w aplikacji Teams.

Porządek obrad:

 1. Zagajenie i komunikaty;
 2. Wykład oraz dyskusja na temat "Dwie wielkie debaty w USA: źródła zimnej wojny oraz mechanizmy jej zakończenia". Wykład wygłosi dr hab. Andrzej Mania (UJ i KNP PAN);
 3. Uchwalenie Regulaminu KNP PAN na kadencję 2020-2023;
 4. Struktura KNP PAN w kadencji 2020-2023;
 5. Wolne głosy i wnioski.

Zapraszamy do udziału w warsztatach „ERC Mentoring Initiative" organizowanych wspólnie przez wiedeński Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polską Akademię Nauk. Warsztaty odbędą się online w dniach 4-5 września 2020. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne planujących aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od 2 do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Spotkanie jest poświęcone dopracowaniu koncepcji projektu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC. Podczas dwudniowej serii spotkań, eksperci ERC – laureaci i paneliści – podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z przygotowaniem dobrego wniosku projektowego. Ponadto organizatorzy zapewniają indywidualne konsultacje pomysłów projektowych a także prace z ekspertem specjalizującym się w zakresie pisania tekstów akademickich.

Warsztaty prowadzone są w języku angielskim.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 sierpnia (poniedziałek) do godziny 9:00.

Formularz dostępny jest online na stronie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrQoJz5nH9j0-O1q_WKmvrXUFbsRmrlnkbPL321yY4ZDldHw/viewform?fbzx=2872395361258842082

Do rejestracji wymagane są:

 • dane naukowca,
 • CV z uwzględnieniem najważniejszych osiągnięć badacza, czyli publikacji (5 pozycji dla aplikacji Starting Grants, 10 pozycji dla aplikacji Consolidator Grants), grantów naukowych, mobilności międzynarodowej oraz udziału w konferencjach naukowych,
 • krótki opis projektu badawczego,
 • deklaracja RODO.

W oparciu o informacje przekazane w formularzu rejestracyjnym Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN wyłoni 5 uczestników warsztatów .

Uwaga: zakwalifikowane osoby poproszone zostaną o przesłanie rozszerzonej wersji CV oraz opisu projektu badawczego (2 strony) do 18 sierpnia do godz. 15:00.

Uprzejmie informujemy, że do 15 lipca możliwe jest przesyłanie propozycji do nagrody naukowej Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Możliwe jest zgłoszenie pracy opublikowanej w ciągu ostatnich czterech lat.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie (załącznik).

Zgłoszenia przesyłać należy bezpośrednio do przewodniczącego KNP PAN, prof. Tadeusza Wallasa, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załącznik: