Aktualności i Wydarzenia

Uprzejmie przypominamy, że w dniach 16-20 grudnia 2019 r. odbędą się wybory członków komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, w tym Komitetu Nauk Politycznych.

Instrukcję do systemu głosowania odnaleźć można pod poniższym adresem:

https://wyborykomitety.pan.pl/?page_id=80

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji przekazywanych na zebraniach informuję, że rozpoczęły się wybory komitetów PAN na kadencję 2020-2023. Wybory do Komitetu Nauk Politycznych nadzorować będzie komisja wyborcza w składzie:

  1. dr hab. Tadeusz Bodio – Przewodniczący (Uniwersytet Warszawski);
  2. dr hab. Kazimierz Kik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach);
  3. dr hab. Mariusz Kolczyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach);
  4. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki).

Wybranych zostanie 30 członków. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko profesorom i doktorom habilitowanych zatrudnionym lub emerytowanym. Z jednej uczelni (instytutu PAN) może zostać wybranych tylko 5 osób. Więcej informacji opublikowano na stronie: https://wyborykomitety.pan.pl/

Warunkiem skorzystania z prawa wyborczego jest zarejestrowanie się w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada w teleinformatycznym systemie wyborczym, do którego wejście znajduje się w prawej części ww. strony. Wybory zostaną przeprowadzone tylko drogą elektroniczną.

Po wejściu do systemu wyborczego należy otworzyć zakładkę „Zarejestruj nowe konto”. Po podaniu wymaganych informacji będzie można uczestniczyć w wyborach. Wszyscy, którzy zadeklarują chęć kandydowania, umieszczeni zostaną na liście kandydatów. Wybory właściwe, w drodze głosowania, odbędą się w dniach 16-20 grudnia. Każdy zarejestrowany w systemie wyborczym będzie dysponować maksymalnie 30 głosami, z których do 5 będzie można oddać na kandydatów ze swojej uczelni.

Bardzo proszę o udział w wyborach Komitetu Nauk Politycznych. Jego zadaniem będzie m.in. ukazywanie istotnych problemów dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz pokrewnych dyscyplin naukowych, a także przeprowadzanie ocen ich stanu i potrzeb.

Z poważaniem

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
Przewodniczący Komitetu Nauk Politycznych
Polskiej Akademii Nauk

Prosimy o zapoznanie się z listem dot. wyborów do komitetów naukowych PAN.

POBIERZ (pdf)

Nowy, elektroniczny system wyborczy oraz wszelkie informacje odnajdą Państwo na stronie: http://wyborykomitety.pan.pl/

logo Europa21

Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza do udziału w jubileuszowej, XX edycji międzynarodowej konferencji naukowej o tematyce europejskiej pt. "Europa XXI wieku". Konferencja będzie płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim istniejących i spodziewanych zjawisk i procesów determinujących dalszy jego rozwój.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej: europa21.edu.pl

Zgłoszenie udziału w konferencji należy wysłać do 7 stycznia 2020 r. poprzez stronę internetową konferencji: http://europa21.edu.pl/formularze/

W dniach 27-28 czerwca br. w sali konferencyjnej Hotelu „Nadmorski” w Gdyni odbyła się konferencja naukowa "Nauki o polityce i administracji w procesie implementacji ustawy 2.0", która zorganizowana została przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Komitet Nauk Politycznych PAN i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pierwszego dnia konferencji odbyło się między innymi zebranie Komitetu Nauk Politycznych PAN. W jego trakcie KNP PAN uczcił pamięć zmarłego w czerwcu prof. dr hab. Tadeusza Mołdawy z UW, członka Komitetu poprzednich kadencji. Sesja popołudniowa pt. "Nauki społeczne w procesie reorganizacji systemu szkolnictwa wyższego" poprzedzona była przywitaniem gości przez prof. Piotra Stępnowskiego, prorektora ds. nauki UG, prof. Tadeusza Dmochowskiego, dziekana WNS UG, prof. Andrzeja Gąsiorowskiego, dyrektora IP UG i prof. Tadeusza Wallasa, przewodniczącego KNP PAN. Moderatorem i prowadzącym dyskusję był prof. Krzysztof Szewior.

Drugiego dnia konferencji odbyła się sesja "Dotychczasowe doświadczenia w implementacji ustawy 2.0", którą moderował prof. Grzegorz Janusz oraz sesja "Stan badań nad polską kulturą polityczną", w której moderatorem był prof. Grzgorz Piwnicki.

Załączniki: