Aktualności i Wydarzenia

25 czerwca 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ze względu na pandemię, spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.

Przewodniczący, prof. Tadeusz Wallas, przewidział 9 punktów w porządku obrad. Po zagajeniu i przekazaniu najważniejszych komunikatów, przewodniczący poprosił prelegenta, prof. Janusza Ruszkowskiego, o przedstawienie wykładu pt. "Europeizacja jako przedmiot badań naukowych". Po wykładzie nastąpiła kilkunastominutowa dyskusja, a przewodniczący zapewnił, że od naukowej części zaczynać się będzie każde kolejne spotkanie Komitetu.

Kolejnym punktem obrad było stanowisko KNP PAN w sprawie reformy PAN. Punkt ten zreferował prof. Krzysztof Pałecki i prof. Józef Fiszer. W toku dyskusji opracowano ostateczny kształt stanowiska i go jednomyślnie przyjęto.

W ramach czwartego punktu omówiono kwestię zgłaszania prac do nagrody naukowej Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w roku 2020. Przewodniczący poinformował o już zgłoszonych publikacjach oraz ustalił termin zgłaszania kolejnych (w tej kwestii pojawi się w serwisie oddzielny komunikat), a także poinformował o przeprowadzeniu głosowania.

Piątym punktem było omówienie planu prac KNP PAN w kadencji 2020-2023. W jego ramach poruszono m.in. problemy związane z organizacją konferencji i kongresów, w tym V Ogólnopolskiego Kongresu Nauk o Polityce.

Pod koniec spotkania ustalono siedzibę KNP PAN w kadencji 2020-2023, przyjmując za nią Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań, a także ustalono strukturę organizacyjną. Poszerzono również skład Komitetu, natomiast na sekretarza wybrano dr. Krzysztofa Dudę.

Kolejne posiedzenie zaplanowane zostało na wrzesień lub październik.

Uprzejmie informujemy, iż przewodniczący, prof. Tadeusz Wallas, zaplnował I posiedzenie Komitetu Nauk Politycznych PAN. Odbędzie się ono 25 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 10.00 w formie wideokonferencji w aplikacji Teams.

Porządek obrad:

  1. Zagajenie i komunikaty.
  2. Wykład nt. "Europeizacja jako przedmiot badań naukowych" oraz dyskusja.
  3. Stanowisko KNP PAN w sprawie reformy PAN.
  4. Zgłoszenie pracy z zakresu nauk o polityce do nagrody naukowej Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w roku 2020.
  5. Zatwierdzenie planu pracy KNP PAN na kadencję 2020-2023.
  6. Ustalenie siedziby KNP PAN w kadencji 2020-2023.
  7. Struktura KNP PAN w kadencji 2020-2023.
  8. Sprawa poszerzenia składu KNP PAN.
  9. Wolne głosy i wnioski.

Z okazji 70-lecia deklaracji Schumana, Archiwa Historyczne Unii Europejskiej przygotowały specjalną, cyfrową wersję wystawy "Europa i Europejczycy 1950>2020: 70. rocznica deklaracji Schumana".

Jak wskazują organizatorzy, wystawa ma na celu podniesienie świadomości znaczenia Deklaracji Schumana w historii integracji europejskiej, pobudzenie refleksji na temat jej znaczenia w dzisiejszej Europie oraz zachęcenie do debaty na temat historii Unii Europejskiej.

Wystawa dostępna jest na dedykowanej stronie: https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Exhibition/Europe-and-Europeans-1950-2020-70th-anniversary-of-the-Schuman-Declaration

Równocześnie do wystawy uruchomiona została dedykowana strona: schuman70.eui.eu.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Nauk Politycznych PAN dotychczasowy przewodniczący, prof. Tadeusz Wallas, wybrany został na kolejną kadencję.

Serdeczne gratulacje!

http://knpol.pan.pl/images/Foto-Tadeusz-Wallas.jpg

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż wybrano nowy skład Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Przy tej okazji pragnę złożyć serdecznie gratulacje nowo wybranym członkom, a dotychczasowym dziękuję za podejmowane działania i pracę na rzecz Komitetu.

Z wyrazami szacunku

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
Przewodniczący KNP PAN w latach 2016-2020

Lista członków:

Tytuł

Stopień naukowy

Nazwisko

Imię

Afiliacja

 

dr hab.

Alberski

Robert

Uniwersytet Wrocławski

Profesor

dr hab.

Bodio

Tadeusz

Uniwersytet Warszawski

 

dr hab.

Dmochowski

Tadeusz

Uniwersytet Gdański

 

dr hab.

Dudra

Stefan

Uniwersytet Zielonogórski

Profesor

dr hab.

Fiszer

Józef

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Profesor

dr hab.

Hofman

Iwona

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Profesor

dr hab.

Janusz

Grzegorz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Profesor

dr hab.

Karwat

Mirosław

Uniwersytet Warszawski

Profesor

dr hab.

Kasińska-Metryka

Agnieszka Edyta

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

dr hab.

Kolczyński

Mariusz

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

dr hab.

Laska

Artur

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Profesor

dr hab.

Mania

Andrzej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

dr hab.

Marciniak

Ewa Maria

Uniwersytet Warszawski

 

dr hab.

Musiał-Karg

Magdalena

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

dr hab.

Nocoń

Jarosław

Uniwersytet Gdański

Profesor

dr hab.

Ociepka

Beata Katarzyna

Uniwersytet Wrocławski

Profesor

dr hab.

Pawłowska

Agnieszka

Uniwersytet Rzeszowski

Profesor

dr hab.

Pietraś

Marek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

dr hab.

Podraza

Andrzej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Profesor

dr hab.

Ruszkowski

Janusz

Uniwersytet Szczeciński

 

dr hab.

Skolimowska

Anna

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Profesor

dr hab.

Stadtmüller

Elżbieta

Uniwersytet Wrocławski

 

dr hab.

Stelmach

Andrzej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor

dr hab.

Stępień-Kuczyńska

Alicja

Uniwersytet Łódzki

Profesor

dr hab.

Szlachta

Bogdan

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

dr hab.

Wallas

Tadeusz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor

dr hab.

Wiszniowski

Robert

Uniwersytet Wrocławski

 

dr hab.

Wojtasik

Waldemar

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Profesor

dr hab.

Zenderowski

Radosław Damian

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Profesor

dr hab.

Żukowski

Arkadiusz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie