Aktualności i Wydarzenia

Krzysztof Pałecki

Czym jest a czym nie jest zjawisko władzy.*

/Uwagi na marginesie „normatywizacyjnej” teorii władzy/.

Wprowadzenie.

Wszyscy nieuchronnie doświadczamy zjawiska władzy. Niekiedy boleśnie, niekiedy szczęśliwie. Wydawało by się zatem, że pytanie o to, czym jest władza jest bezzasadne. Bo przecież „jaki jest koń, każdy widzi”. A co to takiego władza, każdy wie. Ale nawet chwila refleksji stawia nas od razu w trudnej sytuacji, którą pozwolę sobie zilustrować anegdotycznie. Podobno kiedyś św. Augustyn zapytany, po jego długich na ten temat rozważaniach, czym jest czas ? miał odpowiedzieć: Si non rogas, intelligo /wiem, dopóki mnie nie zapytasz/. Zadanie pytania o to, czym jest władza?, może postawić zapytanego w takim samym poznawczym dyskomforcie. Znajdując się samemu w nim, zaproponuję tutaj pewien rodzaj odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście nie mnie oceniać wartość tej propozycji dla zrozumienia zjawiska władzy. Będę nawiązywał przy tym do mojej książki, pod nazbyt ambitnym tytułem „Teoria Władzy”* i tam można znaleźć to wszystko, co w moim wystąpieniu nie koniecznie jest zrozumiałe, a z pewnością – chociażby z uwagi na szacunek dla czasu słuchaczy – nie jest zupełne. Usiłując sprostać zapowiedzi zawartej w tytule mojego wystąpienia,  będę kierował się przekonaniem, iż każde rozważania teoretyczne powinny dostarczyć możliwości identyfikacji przedmiotu tych rozważań w obrębie kategorii obiektów, których te rozważania dotyczą, czyli spełniać funkcję ontologiczną, oraz, że powinny wskazywać na takie właściwości swojego przedmiotu, które są weryfikowalne przy skorzystaniu z dostępnych i możliwie adekwatnych metod badań , czyli spełniać funkcje

Kolejne posiedzenie Komitetu Nauk Politycznych PAN za nami! Wczoraj wykład wygłosił nasz honorowy przewodniczący, prof. Krzysztof Pałecki. Oprócz tego prof. Arkadiusz Żukowski przedstawił przygotowania do kolejnego Światowego Kongresu Nauk Politycznych (odbędzie się on zdalnie w dniach 10-15 lipca br.). Zdecydowano również o poszerzeniu składu Komitetu o prof. dr. hab. Bogusława Jagusiaka, a także przyjęto wszystkich zaproponowanych członków komisji utworzonych w ramach Komitetu Nauk Politycznych.

178916598_2825266044468771_2504255172234393148_n.jpg

Komitet Nauk Politycznych PAN, w głosowaniu przeprowadzonym zdalnie, zdecydował o poparciu "Wspólnej uchwały Komitetów Naukowych i Problemowych Wydziału I PAN w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim".

Zobacz uchwałę:

Zapraszamy na konferencję pt. "Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia zdrowotne".

Termin: 13-14 maja 2021 r.

Miejsce: zdalnie

Opłata konferencyjna: brak

Termin zgłaszania: 17 kwietnia 2021 r.

Szczegóły w załączniku poniżej:

Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk w pełni popiera stanowisko Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wyrażone w uchwale nr 01/2021 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie wykazu i punktacji czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w odniesieniu do sposobu przygotowania tego wykazu.

Zobacz: