Konferencje i wydarzenia

Zapraszamy do udziału w warsztatach „ERC Mentoring Initiative" organizowanych wspólnie przez wiedeński Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polską Akademię Nauk. Warsztaty odbędą się online w dniach 4-5 września 2020. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne planujących aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od 2 do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Spotkanie jest poświęcone dopracowaniu koncepcji projektu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC. Podczas dwudniowej serii spotkań, eksperci ERC – laureaci i paneliści – podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z przygotowaniem dobrego wniosku projektowego. Ponadto organizatorzy zapewniają indywidualne konsultacje pomysłów projektowych a także prace z ekspertem specjalizującym się w zakresie pisania tekstów akademickich.

Warsztaty prowadzone są w języku angielskim.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 sierpnia (poniedziałek) do godziny 9:00.

Formularz dostępny jest online na stronie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrQoJz5nH9j0-O1q_WKmvrXUFbsRmrlnkbPL321yY4ZDldHw/viewform?fbzx=2872395361258842082

Do rejestracji wymagane są:

  • dane naukowca,
  • CV z uwzględnieniem najważniejszych osiągnięć badacza, czyli publikacji (5 pozycji dla aplikacji Starting Grants, 10 pozycji dla aplikacji Consolidator Grants), grantów naukowych, mobilności międzynarodowej oraz udziału w konferencjach naukowych,
  • krótki opis projektu badawczego,
  • deklaracja RODO.

W oparciu o informacje przekazane w formularzu rejestracyjnym Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN wyłoni 5 uczestników warsztatów .

Uwaga: zakwalifikowane osoby poproszone zostaną o przesłanie rozszerzonej wersji CV oraz opisu projektu badawczego (2 strony) do 18 sierpnia do godz. 15:00.

logo Europa21

Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza do udziału w jubileuszowej, XX edycji międzynarodowej konferencji naukowej o tematyce europejskiej pt. "Europa XXI wieku". Konferencja będzie płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim istniejących i spodziewanych zjawisk i procesów determinujących dalszy jego rozwój.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej: europa21.edu.pl

Zgłoszenie udziału w konferencji należy wysłać do 7 stycznia 2020 r. poprzez stronę internetową konferencji: http://europa21.edu.pl/formularze/

W dniach 27-28 czerwca br. w sali konferencyjnej Hotelu „Nadmorski” w Gdyni odbyła się konferencja naukowa "Nauki o polityce i administracji w procesie implementacji ustawy 2.0", która zorganizowana została przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Komitet Nauk Politycznych PAN i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pierwszego dnia konferencji odbyło się między innymi zebranie Komitetu Nauk Politycznych PAN. W jego trakcie KNP PAN uczcił pamięć zmarłego w czerwcu prof. dr hab. Tadeusza Mołdawy z UW, członka Komitetu poprzednich kadencji. Sesja popołudniowa pt. "Nauki społeczne w procesie reorganizacji systemu szkolnictwa wyższego" poprzedzona była przywitaniem gości przez prof. Piotra Stępnowskiego, prorektora ds. nauki UG, prof. Tadeusza Dmochowskiego, dziekana WNS UG, prof. Andrzeja Gąsiorowskiego, dyrektora IP UG i prof. Tadeusza Wallasa, przewodniczącego KNP PAN. Moderatorem i prowadzącym dyskusję był prof. Krzysztof Szewior.

Drugiego dnia konferencji odbyła się sesja "Dotychczasowe doświadczenia w implementacji ustawy 2.0", którą moderował prof. Grzegorz Janusz oraz sesja "Stan badań nad polską kulturą polityczną", w której moderatorem był prof. Grzgorz Piwnicki.

Załączniki:

Informujemy o trwającej rejestracji na 26. Światowy Kongres Nauk Politycznych IPSA, który odbędzie się w dniach 25-29 lipca 2020 r. w Lizbonie. Szczegółowe informacje odnaleźć można na stronie: https://wc2020.ipsa.org/wc/home

[AKTUALIZACJA] Uwaga! Termin przesyłania zgłoszeń został przedłużony do 24 października 2019 r.

WC2020 letter

Komitet organizacyjny międzynarodowej konferencji naukowej "Europa XXI wieku" serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XIX edycji konferencji. Zgłoszenia można przesyłać do 5 stycznia 2019 r. za pomocą formularza internetowego, dostępnego pod adresem: http://europa21.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

baner19 1000x350