Drukuj

Członkowie Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2020-2023:

Prof. dr hab. Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Tadeusz Bodio, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Tadeusz Dmochowski, Uniwersytet Gdański
Dr Krzysztof Duda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Stefan Dudra, Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Iwona Hofman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Janusz Grzegorz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Mirosław Karwat, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. Mariusz Kolczyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Artur Laska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski
Dr Adam Marszałek, Wydawnictwo Adam Marszałek
Dr hab. Magdalena Musiał-Karg, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Jarosław Nocoń, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Beata Ociepka, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska, Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Anna Skolimowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Robert Wiszniowski, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Waldemar Wojtasik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Our website is protected by DMC Firewall!