Członkowie Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2020-2023:

dr hab. Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Tadeusz Bodio, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Tadeusz Dmochowski, Uniwersytet Gdański

dr hab. Stefan Dudra, Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Iwona Hofman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Mirosław Karwat, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Mariusz Kolczyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Artur Laska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Magdalena Musiał-Karg, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Jarosław Nocoń, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Beata Ociepka, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, Uniwersytet Jagielloński – przewodniczący honorowy

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska, Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Anna Skolimowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Andrzej Stelmach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Robert Wiszniowski, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Waldemar Wojtasik, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie