Drukuj
Kategoria: Aktualności

25 czerwca 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ze względu na pandemię, spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.

Przewodniczący, prof. Tadeusz Wallas, przewidział 9 punktów w porządku obrad. Po zagajeniu i przekazaniu najważniejszych komunikatów, przewodniczący poprosił prelegenta, prof. Janusza Ruszkowskiego, o przedstawienie wykładu pt. "Europeizacja jako przedmiot badań naukowych". Po wykładzie nastąpiła kilkunastominutowa dyskusja, a przewodniczący zapewnił, że od naukowej części zaczynać się będzie każde kolejne spotkanie Komitetu.

Kolejnym punktem obrad było stanowisko KNP PAN w sprawie reformy PAN. Punkt ten zreferował prof. Krzysztof Pałecki i prof. Józef Fiszer. W toku dyskusji opracowano ostateczny kształt stanowiska i go jednomyślnie przyjęto.

W ramach czwartego punktu omówiono kwestię zgłaszania prac do nagrody naukowej Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w roku 2020. Przewodniczący poinformował o już zgłoszonych publikacjach oraz ustalił termin zgłaszania kolejnych (w tej kwestii pojawi się w serwisie oddzielny komunikat), a także poinformował o przeprowadzeniu głosowania.

Piątym punktem było omówienie planu prac KNP PAN w kadencji 2020-2023. W jego ramach poruszono m.in. problemy związane z organizacją konferencji i kongresów, w tym V Ogólnopolskiego Kongresu Nauk o Polityce.

Pod koniec spotkania ustalono siedzibę KNP PAN w kadencji 2020-2023, przyjmując za nią Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań, a także ustalono strukturę organizacyjną. Poszerzono również skład Komitetu, natomiast na sekretarza wybrano dr. Krzysztofa Dudę.

Kolejne posiedzenie zaplanowane zostało na wrzesień lub październik.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd