Członkowie Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2016-2019:

prof. UWr dr hab. Robert Alberski

prof. dr hab. Andrzej Antoszewski

prof. dr hab. Roman Bäcker

prof. dr hab. Tadeusz Bodio

prof. UG dr hab. Tadeusz Dmochowski

prof. dr hab. Stanisław Filipowicz – członek rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Józef Fiszer

prof. dr hab. Andrzej Friszke – członek korespondent PAN

prof. dr hab. Iwona Hofman

prof. dr hab. Wojciech Jakubowski

prof. dr hab. Grzegorz Janusz

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

prof. dr hab. Mirosław Karwat

prof. dr hab. Kazimierz Kik

prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński

prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer

prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak

prof. dr hab. Andrzej Mania

dr Adam Marszałek

prof. dr hab. Henryk Olszewski – członek rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Krzysztof Pałecki – Przewodniczący honorowy

prof. dr hab. Adam D. Rotfeld

prof. dr hab. Janusz Ruszkowski

prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach

prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska

prof. dr hab. Stanisław Sulowski

prof. UW dr hab. Krzysztof Szewior

prof. dr hab. Bogdan Szlachta

prof. UW dr hab. Grażyna Ulicka

prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

prof. dr hab. Janusz Węgrzecki

dr hab. Anna Wierzchowska

prof. dr hab. Robert Wiszniowski

prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk

prof. dr hab. Radosław Zenderowski

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski